Dr Ilter deltar på konferens i Bangkok

I november 2019 deltar Dr Demir Ilter i ISHRS världs-konferens i Bangkok. Detta är den 27e stora konferensen för ISHRS.