Vi erbjuder kostnadsfria
konsultationer med Dr Ilter

Boka en tid här!

  Namn*:

  E-post*:

  Telefon:

  Meddelande:


  ”Ett naturligt resultat som samtidigt speglade helt mina önskemål/Andreas”

  Frågor & Svar om hårtransplantationer och FUE

  Vad är en hårtransplantation?

  Hårtransplantation är ett omfördelningssystem där man tar hårsäckar från ett givarområde, t ex baksidan av huvudet och transplanterar dem till glesa eller kala områden. Med dagens mikrokirurgiska teknik resulterar detta i ett mycket naturligt utseende som endast begränsas av tillgång och efterfrågan. Tillgången beror på mängden livskraftiga hår i givarområdet, de som genetiskt räcker en livstid. Antalet hårsäckar beror också på hur stort område du vill täcka genom hårtransplantationen.

  Vad är FUE ILTER-metoden?

  Dr Ilter har förfinat FUE-tekniken och utvecklat FUE Ilter Metoden (FUE IM). I stället för att använda instrument som har 1 mm i diameter så används 0,5–0,75 mm vilket innebär att läkningen går ännu snabbare och risken för synliga ärr minskar dramatiskt. Tack vare denna förfinade teknik kommer i det närmaste samtliga hårsäcksgrupper ut intakta och tillåter även tätare placering.

  Vad är skillnaden mellan FUE och FUE IM?

  FUE IM är en förbättring av den ursprungliga FUE-tekniken där vi använder verktyg som har en diameter på endast 0,5–0,75 mm istället för traditionella FUE-verktyg som har 1 mm. Förutom tätare placering reduceras även risken för synliga ärr. Med FUE IM förblir dessutom de allra flesta transplantat helt intakta vilket är förutsättningen för ett lyckat resultat.

  Vad är skillnaden mellan FUE IM och FUT/STRIP?

  Listan nedan visar dig skillnaden mellan FUE IM och FUT/STRIP.

  Ingreppet

  • FUT/STRIP-metoden har använts i många år och innebär i korthet att en hudremsa avlägsnas från baksidan av huvudet (givarytan) med hjälp av en skalpell varpå huden sys ihop. Hudremsan från givarområdet delas i olika hårsäcksgrupper med hjälp av mikroskop
  • FUE IM är en avancerad enhetsutdragning av hårsäcksgrupper som utförs helt utan skalpell och stygn. Hårsäcksgrupperna avlägsnas en och en från en givaryta med speciella mikrokirurgiska instrument. FUE ILTER Metoden är mycket odramatisk och patientvänlig

  Risk för skadade hårsäckar vid en hårtransplantation

  • FUT/STRIP. 10 % eller mer av hårsäcksgrupperna kan skadas av skalpellen enligt studier när de avlägsnas från givarområdet eller när de delas. Genom att använda mikroskop minimeras denna skaderisk
  • FUE IM. Risken att skada hårsäcksgrupperna är minimal med vår FUE ILTER Metod. Läkaren avgör efter hand vilken individuell hårsäcksgrupp man väljer att förflytta och behöver aldrig störa intilliggande hårsäckar
  • FUE- med inplanteringspenna. Det finns kliniker som använder en sk inplanteringspenna. Risken med denna är att omkringliggande hårsäckar lätt skadas och det är svårare att få ett naturligt resultat där håret växer rätt.

  Olika typer av operationstekniker

  • FUT/STRIP. Den här tekniken är omfattande och innebär ett linjärt snitt med skalpell i såväl nerv- som blodkärlsområden. Vid dessa ingrepp är det viktigt att läkaren har kirurgisk erfarenhet. Risk finns för tillfälligt eller permanent känslobortfall i det opererade området. Området måste sys, stygnen avlägsnas efter ca tio dagar. Risk för ärrbildningar förekommer, även om hårväxten täcker till viss del. Ärr bildning är bestående
  • FUE IM. Här används varken skalpell eller stygn vilket minimerar risken för ärrbildning. Hårsäcksgrupperna förflyttas med hjälp av mikroskopiskt små (0,50-0,75 mm) verktyg. Patienten upplever varken smärta eller känslobortfall och operationsområdet läks inom ett par dagar och inga stygn behövs. Det opererade området är i stort sett omöjligt att upptäcka
  • FUE MED INPLANTERINGSPENNA- här används en penna för att ta ut hårsäckar från givarområdet. Hårsäckarna samlas upp i pennan och skjuts sedan in i huden. Detta kan medföra risker! Hårsäckarna kan torka ut då de inte får tillgång till vätska, de kan även skadas när de skjuts ut ur pennan och in i huden dvs du riskerar att flera av dina uttagna hårsäckar går förlorade. Hårsäckar klarar sig endast ett fåtal sekunder utan att läggas i vätska annars torkar de ut.

  Efter hårtransplantationen

  • FUT/STRIP. Klienten måste undvika ansträngning under minst 30 dagar efter operationsdagen
  • FUE IM. En vecka efter operationen kan klienten sporta igen helt utan begränsningar
  • FUE med inplaneringspenna. Återhämtningen tar längre tid då både huden och hårsäcksäckarna utsatts för mer än ett trauma under ingreppet.

  Hur kommer jag att känna mig efter en Hårtransplantation med FUE-IM?

  • Efter en hårtransplantation med FUE-IM metoden känner man sig oftast precis som man gör en helt vanlig dag, detta eftersom att vi jobbar endast 4 mm in i huden så det existerar ingen konvalescenstid, samt då operationen sker endast under lokalbedövning.
  • Det som är vanligast att känna efter en hårtransplantation är att det kan klia på givarområdet och man kan även få en lättare huvudvärk, däremot får man med sig mediciner som ska lindra besvären.

  Hårsäckskvalitet

  • FUT/STRIP I samband med att givarytans hudremsa avlägsnas kommer ett antal hårsäckar att skadas eftersom operationen sker med skalpell
  • FUE IM. Med FUE ILTER Metoden skadas normalt inga hårsäckar alls under själva operationen
  • FUE med inplanteringspenna: Risk för att hårsäckar skadas vid inskjutningen. Hårsäcksgrupper och hud utsätts för fler trauman och utväxten av håret kan bli påverkad.

  Kontroll av antal hårsäckar

  • FUT/STRIP. Antalet uttagna hårsäckar beror dels på den uttagna hudremsans storlek, och dels på hårsäckarnas täthet inom hudremsan
  • FUE IM. Med FUE IM kan läkaren efter hand avgöra hur många hårsäckar som behövs och förflytta det önskade antalet till mottagarytan

  Ärrbildningar

  • FUT/STRIP. I samband med en FUT/STRIP-operation bildas en ärrlinje vid givarområdet. Ärret kommer i de flesta fall att döljas av omgivande hårväxt. Hålls håret mycket kort finns risk för att det blir synligt
  • FUE IM. Normalt bildas inga synliga ärr efter en FUE IM-operation, även om håret hålls mycket kort. Hårsäcksgrupperna flyttas individuellt, utan varken skalpell eller operationssnitt
  • FUE med inplanteringspenna, risk för ärrbildning ökar ju större instrument man använder.

  Läkningstid

  • FUT/STRIP. Efter ett FUT/STRIP-ingrepp behöver huden läkas under ca 12 månader innan ett nytt ingrepp kan göras. Läkaren måste vara säker på att huden återfått sin fulla elasticitet innan en ny operation görs
  • FUE IM. I samråd med patienten förflyttar läkaren det antal hårsäckar som behövs till mottagarområdet. Här finns möjligheter att påverka antal och placering under operationens gång. Nya ingrepp kan göras utan speciella tidsintervaller
  • FUE med inplanteringspenna. Läkningstiden ökar ju större trauma du utsätter huden för. I denna metod utsätter du hud och hårsäck för tre olika trauman istället för ett enda.

  När har alla skorpor fallit av?

  Efter ca 7-10 dagar ska alla sårskorpor ha fallit av när du gjort en FUE hos oss.

  När ser man slutresultatet?

  Som du vet tar det lång tid för hår att växa. Slutresultatet ser man först ca 9-12 månader efter operationen. Dock kan givetvis håret även börja växa tidigare än så.

  Hur länge ”håller” det transplanterade håret?

  Eftersom det transplanterade håret tas från ett givarområde som inte är känsligt för håravfall (resistent mot dihydrotestosteron), t ex baksidan av huvudet, behåller det sina genetiska egenskaper även efter förflyttningen. De flesta patienter behåller sitt ”nya” hår livet ut.

  Vad menas med Follicular Units ?

  Follicular Units är den slutliga lösningen på 30 års utvecklingsarbete av hårtransplantation. Från de stora transplantaten har man utvecklat metoden och använder nu ett, två eller tre hårstrån i varje naturlig hårsäcksgrupp.

  Vad är FUE, Follicular Unit Extraction?

  FUE gör det möjligt att transplantera individuella hårsäcksgrupper utan att varken skära ut en hudremsa (Strip excision) eller sy ihop huden. Från en givaryta, t ex baksidan av huvudet, väljs håret ut och området lokalbedövas. Hårsäcksgrupperna tas ut en och en. Kirurgen skapar små snitt på en bestämd yta och bestämmer samtidigt täthet och riktning på det nya håret. Sedan sätts transplantaten in i snitten. Transplantationen ser helt naturlig ut och det nya håret är starkt och friskt och fortsätter att växa.

  Hur många hårstrån transplanteras per behandling med FUE IM-metoden?

  Ilter Clinic är världsledande på FUE metoden och har som enda klinik här i Sverige ett maxtak på antal hårsäcksgrupper som transplanteras per tillfälle/dag. Många års forskning har visat att givarområdet tar stor skada vid för stora ingrepp och återväxten påverkas negativt. Ilter Clinic transplanterar max 2200 hårsäcksgrupper/tillfälle och du kan utföra ett nytt ingrepp igen  redan efter ca 6-8 veckor. Du har då fortfarande god hårväxt i givarområdet som du ”sparat” för att kunna göra ingrepp två när du tappat mer hår.

  Lägger Dr Ilter snitten i mottagarområdet?

  Ja, Dr Ilter är mycket noggrann med att bestämma täthet och riktningen på varje snitt.

  Kommer det att göra ont?

  Lokalbedövning ges under hela behandlingen och de flesta patienter är obesvärade såväl under som efter sin hårtransplantation. Många ser på en film eller lyssnar på musik medan de behandlas. Patienten kan också få smärtlindrande medicin efter behandlingen. Det är dock sällan nödvändigt.

  Hur mycket kostar behandlingen?

  Kostnaden beror på vilken typ av behandling som utförs och storleken på den yta som berörs. Du får dessa uppgifter vid den kostnadsfria konsultationen här på Ilter Clinic.

  Hur ska jag vara helt säker på att ni drar ut den mängd jag har betalat för?

  Ilter Clinics koncept är baserat på ömsesidigt förtroende med våra patienter. Dr Ilter räknar och skriver upp varje transplantat han tar ut. Vi räknar även transplantaten vid inplacering. Skulle något transplantat upplevas dåligt meddelas detta till patienten och oftast tar vi då ut ett nytt transplantat.

  Hur skiljer sig behandlingen på Ilter Clinic från andra behandlingar?

  Vi kan bara tala om vår egen teknik, FUE IM. Det viktigaste för oss är att åstadkomma en minimal påverkan (trauma) på huden och samtidigt uppnå ett optimalt och naturligt resultat. Vi skräddarsyr varje behandling efter patientens behov och önskemål. FUE IM är  den mest skonsamma tekniken för både patientens hårsäcksgrupper och skalp.

  Blir det någon ärrbildning?

  När man gör ett snitt i vävnaden läker det alltid via en process som kallas fibros, ärrbildning. Fibros är hudens sätt att läka. Vid FUT/STRIP-behandling lämnas alltid ett mer eller mindre synligt ärr i givarområdet. Vid FUE IM är däremot ärrbildning så gott som obefintligt.

  Varför ser inte alla hårtransplantationer naturliga ut?

  Ser du en nyligen gjord hårtransplantation som inte ser naturlig ut är det helt enkelt en dåligt utförd behandling. I de flesta fall är våra hårtransplantationer omöjliga att upptäcka. Ju större trauma huden utsätts för, ju sämre blir  resultatet och du får ett onaturligt utseende.

  Finns det komplikationer eller risker med en hårtransplantation?

  Infektion efter en FUE IM hårtransplantation är sällsynt. Skulle det inträffa är den oftast lätt att behandla med antibiotika som kan förskrivas av oss eller av annan läkare. Men på våra fler än 2300 FUE IM-operationer har vi inte fått en enda rapport på att något sådant inträffat.

  Hur många hårstrån går åt för att täcka en viss yta?

  Det är svårt att svara på innan vi undersökt patienten. Mängden hårstrån som behövs är beroende av hårets struktur och kvalitet. Mörkare, grövre hår kräver färre hårstrån för att täcka samma yta jämfört med ljusare och tunnare hår. Resultatet beror också på patientens önskemål på täthet.

  Utför Dr Ilter hårtransplantationer på kvinnor?

  Ja. Kvinnligt håravfall är vanligt. Studier visar att bland kvinnor över 50 år drabbas ca 50 % av kvinnligt håravfall. Kvinnor har oftast en liknande givaryta som män, d.v.s. baksidan av huvudet. Ilter Clinic behandlar många kvinnor som har problem med håravfall.

  Reparerar Dr Ilter mindre lyckade hårtransplantationer?

  Ja, rekonstruktion med FUE Ilter Metoden ger ett bra resultat. Varje fall av reparation/omtransplantation har sin speciella lösning som diskuteras vid en kostnadsfri konsultation. Observera att oftast kräver en rekonstruktion fler än en behandling.

  Hur lång tid måste gå mellan två behandlingar?

  Vid en FUT/STRIP-operation ca 12 månader. Vid en FUE-operation kan behandlingen fortsätta dagen efter beroende på antal hårsäcksgrupper.

  Är hårtransplantation alltid lösningen?

  Nej. Det händer att vi avråder potentiella patienter från att göra en hårtransplantation då vi anser att en sådan inte löser problemet. Det kan t.ex. handla om att hon/han är för ung eller ifall det finns risk att vederbörande har BDD. BDD (Body Dysmorphic Disorder) är en psykisk sjukdom som yttrar sig genom en besatthet för en viss defekt, påhittad eller existerande, på kroppen. Den drabbade har ofta svårt att själv förstå symptomen och söker istället upp till exempel plastikkirurger och hårkliniker. Det kan handla om speglingskontroller och att man drar ut sina hårstrån. Många försöker dölja ”defekten” med en mössa.

  Varför behöver man inte övernatta på kliniken efter en hårtransplantation?

  FUE IM är ett minimalt ingrepp som inte kräver narkos utan enbart lokalbedövning. Patienten mår bra efteråt och behöver därför inte stanna över natten.

  Varför hävdar ni att FUE Ilter metoden är i stort sett riskfri?

  Vi har utfört över 1500 FUE IM behandlingar hittills och har inte sett biverkningar som associeras med andra Hårtransplantationsmetoder. Med FUE IM riskerar du inga större infektioner, permanent känselbortfall, missprydande ärr eller överkänslighet.

  Varför hävdar ni att FUE ilter metoden ger en i stort sett ärrfri givaryta?

  FUE IM är en skalpell – och stygn fri metod till skillnad mot STRIP. 
Var vänlig och klicka här för att se före – och efter bilder som visar skillnaden i givarområdet mellan FUE IM och STRIP. LINK

  Hur kan ni garantera mig ett naturligt hårfäste tillbaka?

  Vid bedömningen av dina förutsättningar under konsultationen avgörs om det finns möjlighet att återskapa ditt hårfäste eller inte. 
Har du inte de rätta förutsättningarna, så avråder vi dig. Däremot är det aldrig möjligt att ge några garantier när det gäller vilket kirurgiskt ingrepp som helst. Detta är för att det handlar om biologisk vävnad som kan bete sig olika från fall till fall.

  Ni hävdar att FUE-iltermetoden är i det närmste smärtfritt. Hur kan det vara möjligt att genomgå en operation som inte ger smärta?

  Det är möjligt på grund av att vi inte utsätter patienten för något stort ingrepp. Såren efter ingreppet är minimala. 
Var vänlig klicka här för att bekräfta påståendet genom att kontakta en av våra tidigare patienter (se under länken patientberättelser i menyraden).

  Kan ni estetiskt återställa och dölja mitt ärr som uppkommit efter en tidigare strip-operation?

  Vårt arbete består till 35 % av rekonstruktioner av skador som uppkommit efter misslyckade hårtransplantationsbehandlingar. Vi tror därför att vi kan hjälpa även dig.

  Kan ni ge mig känseln i nacken tillbaka efter tidigare STRIP-operation?

  Nej tyvärr, det är inte möjligt.

  Kan jag få träffa läkaren som ska operera mig?

  Ja, det är viktigt att vår specialistläkare träffar dig för bedömning och planering av din behandling. Du får alltid träffa verksamhetschef samt läkaren vid konsultationstillfället. På ilter Clinic utför alltid Dr Demir Ilter samtliga ingrepp. Dr Ilter är världsledande och har utfört fler ingrepp än någon annan läkare i världen.

  Kan jag få se läkarens läkarlegitimation?

  Ja självklart.

  Kan jag kommunicera med läkaren under operationen?

  Ja, när du vill under hela behandlingen.

  Varför söver ni inte era patienter?

  Det är inte nödvändigt vid FUE IM då det är en ytlig behandling.
  Våra patienter föredrar även att slippa narkos om det ej är nödvändigt.

  Kan ingreppet liknas vid någon annan typ av ingrepp?

  Många av våra klienter tycke att FUE IM behandlingen kan jämföras med ett tandläkarbesök.

  Kan ni återskapa mitt naturliga hårfäste, jag vill att virveln ska se äkta ut?

  Vi är stolta över att kunna åstadkomma naturtroget utseende i hjässan såsom förväntas av våra patienter. Var vänlig och se på före och efter bilder för att se exempel på detta.

  Varför ska jag välja Ilter Clinic och inte en annan klinik, speciellt när det går att göra billigare ingrepp som t.ex i Turkiet?

   Vi får telefonsamtal och mail dagligen från patienter som har valt det billigare alternativet i b.la Turkiet och som har fått ett fläckigt givarområde eller skador på mottagarområdet. Dessa trauman tyder på att det har plockats ut alldeles för många hårsäcksgrupper på en och samma gång.

  Tyvärr hänvisar dessa kliniker sina patienter att vända sig till oss på Ilter Clinic för frågor om eftervård samt hjälp med komplikationer, något vi tyvärr inte kan hjälpa till med då vi inte kan stå för andra klinikers arbete.

  På Ilter Clinic är det endast dr Ilter som utför alla hårtransplantationer och håller i återbesöken för alla patienter.

  För våra patienter är det en trygghet att de alltid kan vända sig till kliniken och dr Ilter efter ett ingrepp med eventuella frågor och råd.