Vi erbjuder kostnadsfria
konsultationer med Dr Ilter

Boka en tid här!

Namn*:

E-post*:

Telefon:

Meddelande:


”Genom ett personligt anpassat hantverk återskapar vi ditt hår.”

Priser för hårtransplantation

Behovet av antal hårsäcksgrupper varierar från fall till fall. Detta beror på att människor har olika förväntningar och förutsättningar. Priset för en FUE IM transplantation kan därför variera. Kostnaden för en operation börjar på ca 20 000 och går sedan uppåt beroende på behovet av hårsäckar.

Finansiering av hårtransplantation
medical-finance-harVia företaget Medical Finance finns möjlighet till finansiering av hårtransplantationer som utförs av oss. Medical Finance har funnits sedan 2004 och är en del av Serafimgruppen. De är Sveriges ledande vårdfinansiär och är specialiserade på finansiering inom privatvård

Riktlinjer för priser

Det totala priset beror på antal transplanterade hårsäcksgrupper. Se riktlinjerna nedan.
Trots att vi är Europas mest erfarna klinik på FUE ligger vi fortfarande på låga prisnivåer i Sverige.

Förutsättningarna påverkas av hur stort håravfallet är, hårkvalitet samt hårets färg.

Målet är att placera hårsäcksgrupperna i patientens mottagarområde så att han eller hon återfår en naturlig symmetri och proportion. Detta ger i sin tur ett helt naturligt slutresultat.

Det är viktigt att komma ihåg att tillgången på donationshår i givarområdet (baksida och sidorna av huvudet) är begränsad. Det krävs därför en erfaren och skicklig kirurg som känner till begränsningen och gör det bästa av tillgången på givarhår. Det är också viktigt att kirurgen planerar inför framtiden så att kapaciteten i givarområdet är tillräcklig för en ytterligare eventuell transplantation senare i livet.
Trots detta så måste personer som klassas i den högre delen av Norwood eller Ludwig skalan vara beredda att offra en viss densitet i givarområdet för att uppnå maximal täckning i mottagarområdet. Det går tyvärr aldrig att trolla fram nytt hår, utan det handlar om att fördela det befintliga håret jämnt över huvudet för att ge ett gott helhetsintryck.

Ett annat alternativ är att man väljer att inte täcka en viss yta i mottagarområdet till förmån för en maximal densitet i annan yta som man tycker är viktigare.

Baserat på den gedigna erfarenhet som Ilter Clinic har erhållit genom att ha utfört över 2500 FUE IM behandlingar kan följande tabeller användas som en riktlinje vid uppskattning av mängden hårsäcksgrupper som behövs.

 

Norwood skalan (Män)

Norwood 1:
Ingen operation nödvändig.
 01
Norwood 2:
Ingen operation nödvändig,500 till 800 hårsäcksgrupper kan dock användas för att skapa symmetri vid behov.
 02
Norwood 2a:
500 till 800 hårsäcksgrupper för åtgärd av mittpartiet eller korrigering av proportionerna.
 03
Norwood 3:
800-1000 hårsäcksgrupper för fronten och vikarna.
 02a
Norwood 3a:
1300 till 1600 hårsäcksgrupper i fronten.
 03a
Norwood 4:
1900 till 2500 hårsäcksgrupper totalt (1100 till 1400 i fronten 800 till 1100 i hjässan).
 04
Norwood 4a:
1700 till 2500 + i fronten.
 04a
Norwood 5:
2500 till 3200 hårsäcksgrupper totalt (1500 till 1700 hårsäcksgrupper i fronten 1000 till 1500 i hjässan).
 05
Norwood 5a:
2500 till 3200 + hårsäcksgrupper.
 05a
Norwood 6:
3200 till 4200 + hårsäcksgrupper (1700 till 2500 i fronten 1500 till 1700 i hjässan).
 06
Norwood 7:
2500 till 3000 + hårsäcksgrupper för återskapning av fronten.
 07

Ludwig skalan ( kvinna)

I. 1500 + hårsäcksgrupper.  l01
II. 3000 + hårsäcksgrupper.  l02
III. 4000 + hårsäcksgrupper.  l03

Eftersom de flesta kvinnor helst inte vill att hela huvudet rakas i samband med hårtransplantation erbjuder vi dem att dela upp behandlingen i flera omgångar och på så vis slippa hel rakning. 
Vi rakar mindre ytor i områden som går att dölja med kringväxande hår. 
Detta innebär dock att det krävs flera behandlingstillfällen när man har behov av en större mängd hår.